Серия помпи от фирма Wangen за Биогаз Централи

Помпа Wangen серия KL-S

Помпи Wangen серия KL-S

Подходящи за изпомпване на утайки с различен вискозитет

Помпа Wangen модел Xpress

Помпи Wangen серия Xpress

Създадена за лесно обслужване

Помпа Wangen серия KL-R

Помпи Wangen серия KL-R

Подходящи за ефективно подаване на субстракт

Помпи Wangen серия KL-R BIO-MIX

Подходящи за ефективно смесване и подаване на субстракт

Помпи Wangen серия BIO-FEED

Подходящи за ефективно смесване и подаване на субстракт

Помпена система Wangen X-UNIT

Помпена система Wangen X-UNIT

Специална система разработена от фирма Wangen

Scroll to Top