Серия помпи от фирма Wangen модел Xpress

Помпа Wangen модел Xpress

Серията помпи Xpress на фирма Wangen е специално разработена с цел лесна поддръжка и значително съкращаване на времето за обслужване, което води и до намаляване на разходите. Смяната на износващите се части става без демонтаж на тялото на помпата от свързаните с него тръбопроводи. Надеждното изпомпване на продуктите, заедно с бързата смяна на ротора/статора се осигурява от патентованата система за бърза смяна X-LIFT на фирма Wangen.

Предимства и характеристики

 • Отлично съотношение цена/качество
 • Ниски разходи за целия жизнен цикъл
 • Голям диапазон по отношение на вискозитета на флуидите
 • Добра производителност на изпомпване дори при високо налягане
 • Висока експлоатационна надеждност
 • Модулен дизайн за постигане на висока гъвкавост, нужда от малък запас от резервни части и малко време за престой при обслужване и ремонт
 • Дълъг експлоатационен живот дори и при флуиди с висок визкозитет
 • Нечуствителни към външни/чужди тела
 • Добра производителност дори при абразивни и влакнести материали
 • Постоянната скорост на потока в корпуса предотвратява образуването на отлагания или утайки
 • Ниски пулсации на потока при непрекъсната работа, независимо от налягането и вискозитета
 • Корпуса на помпата остава монтиран за тръбопровода при смяна на ротор или статор, като по този начин значително бива намалено времето за ремонт
 • Лесна поддръжка благодарение на големите отвори за почистване
 • Лесен и бърз ремонт благодарение на модулната система на помпите
Scroll to Top